Ostrzeżenia dotyczące użytkowania produktów, stanowiące integralną część umowy gwarancyjnej: